Међународне активности

ЈП "Путеви Србије"  у склопу својих међународних активности сарађују са европским и светским асоцијацијама, управама и институтима за путеве.

ЈП "Путеви Србије" је пуноправан члан ASECAP-a, ERF-a и IRF-a. 


Logo IRF

Међународна Федерација за путеве (IRF) је невладина, непрофитна организација чија је мисија да промовише и иновира развој путне инфраструктуре.

Програми Центра IRF Брисел и Женева фокусирани су на Европу као део међународних програма IRF, и практично значе креирање платформе за путеве укључујући јавни и приватан сектор у циљу интеграције са осталим иницијативама регионалне сарадње.

ImageОрганизујући Конгресе за Југоисточну Европу, (до сада су одржана четири Конгреса за Југоисточну Европу -Трећи Конгрес одржан у Београду, у организацији ЈП "Путеви Србије", септембар 2002 године), IRF има за циљ да промовише сарадњу између држава и влада региона Југоисточне Европе, што је од виталног значаја за регион. 

У врло тесној сарадњи са главним иницијативама за реконструкцију Југоисточне Европе, IRF има за циљ да усмери развој на боље путеве и путну мрежу, као ургентну потребу за економски напредак земаља Југоисточне Европе.

ЈП "Путеви Србије" је стални члан IRF-а. 
Резултат добре међусобне сарадње са IRF-ом је и посета генералног директора IRF госп. Антони Пирс-а (Anthony Peаrce), у марту 2007. године.
Закључак вођених разговора је наставак сарадње и активно учешће ЈП "Путеви Србије" у раду ове асоцијације.

ImageУ том светлу наша делегација је активно учествовала на заједничкој Првој Конференцији Црноморског прстена и четвртој конференцији Пута свиле, у Истанбулу, у периоду од 14 – 16 Маја 2007.г.
Наша делегација је имала запажену презентацију у оквиру националних презентација Конференције.

Конференција у Истанбулу одржана је у моменту када је Турска постала председавајући Организацијом за црноморску економску сарадњу (BSEC), и то када у свету расте интересовање за регион Црног мора.

Меморандум о разумевању између Међународне Федерације за путеве (IRF) и Организације за црноморску економску сарадњу (BSEC), ради промоције Црноморског прстена (Black Sea Ring Highway), потписан Новембра 2005 године у Анталији, је био полазна основа за ову заједничку конференцију.

Специјални допринос ове Конференције је регионални развој односно повезивање региона Централне Азије и региона Црног мора, о чему сведочи и Декларација усвојена на Конференцији.

Црноморски прстен (Black Sea Ring Highway), за нашу земљу је природан наставак крака коридора Xc (Е - 80), Ниш – Софија, који је део ТЕМ мреже, (Trans European North - South Motorway) јер повезује земље Западне и Централне Европе са земљама црноморског слива, Русијом и земљама Западног Балкана покривајући на тај начин политички и економски простор од Јадрана до Пацифика. 

Изградњом крака Xc и завршетком изградње аутопута од Бургаса преко Софије до границе са Републиком Србијом остварује се веза са црноморским прстеном и земљама из региона Црног мора.


The European Road Federation is a non-profit association which coordinates different approaches relevant to the European road sector.
The European Road Federation operates on the platform of dialogue within the European Union, taking into consideration the main input information relevant to mobility and promotion of leading research for a quality road infrastructure.
The mission of the European Road Federation is mobility and sustainability of European roads.
The Public Enterprise "Roads of Serbia" is a standing member of the European Road Federation.
                    
The European Road Federation and the Chamber of Commerce for South-East Europe, under the auspices of the Ministry of Capital Investments of Serbia, and with the participation of the Public Enterprise "Roads of Serbia", organized in November 2005 the Regional Conference titled "Building Tomorrow s Transport Infrastructure in SE Europe".

The principle objective of the Regional Conference was to assist South-East Europe in achieving a safe, efficient and sustainable transport system.


Међународно удружење за мостове, тунеле и аутопутеве (IBTTA) је светски савез оператера наплате путарине и повезаних индустрија који пружа форум за дељење знања и идеја како би се промовисале и побољшале транспортне услуге које се финансирају од путарине.

Основано 1932. године, IBTTA је једино удружење које представља светску индустрију наплате путарине.

Приоритет IBTTA је помагање члановима да буду у току са трендовима који посматрају јављање индустрије наплате путарине као једне од најважнијих снага за финансирање аутопутева и операција широм света. Финансијски самити, састанци, изложбе и радионице се нуде током целе године.

IBTTA се састоји од 280 чланова уз 25 земаља на шест континената. Поред Сједињених Држава, постоји значајан број представника европских оператера наплате путарине у Италији, Француској, Шпанији и Португалији као и Аустрији, Јужној Африци, Јапану и Бразилу. IBTTA чланови су лидери у технолошким иновацијама и познају начине на које технологија преобликује финансирање путева, организационе моделе и пружање услуга.

IBTTA се финансира првенствено од чланарина, котизација за састанке, изложби и спонзорстава.


Холандско - српски пословни савет представља платформу за приватно и јавно партнерство две земље у области инфраструктуре и заштите животне средине,  у оквиру које је током 2009. године организовано низ радних посета Србији и Холандији. Основни циљеви Савета су реализација дугорочних планова и пројеката које холандске компаније спроводе у оквиру модернизације српске инфраструктуре и заштите животне средине, учествовање холандских компанија у процесу развоја Србије, односно упознавање наших стручњака са последњим достигнућима у наведеним областима кроз перманентну сарадњу.

Стручњаци Јавног предузећа "Путеви Србије", које је носилац кључних  активности у области путне инфраструктуре Србије, активно су учествовали у радној групи Холандско-српског пословног савета.