01.12.17. Јавна набавка бр. 124/2017 - Столице за инкасанте

01.12.17. Позив за подношење понуда

01.12.17. Конкурсна документација

09.01.17. Одлука о додели уговора

29.01.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru