02.06.17. Јавна набавка бр. 65/2017 – Радне униформе

02.06.17. Позив за подношење понуда

02.06.17. Конкурсна документација

07.06.17. Адендум бр.1

09.06.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

22.06.17. Адендум бр.2

22.06.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

22.06.17. Адендум бр.3

22.06.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

27.06.17. Адендум бр.4

27.06.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

29.06.17. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

06.12.17. Позив за подношење понуда

06.12.17. Конкурсна документација

29.01.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

02.02.18. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

14.05.18. Одлука о додели уговора

13.06.18. Обавештење о закљученом уговору