02.10.19. Јавна набавка бр. 109/2018 - Опрема и апликација за интеграцију елемената ITS у CSNU

02.10.19. Позив за подношење понуда

02.10.19. Конкурсна документација

21.10.19. Одлука о додели уговора

04.11.19. Обавештење о закљученом уговору