02.10.19. Јавна набавка бр. 168/2018 - Опрема за функционисање система ИТС

02.10.19. Позив за подношење понуда

02.10.19. Конкурсна документација

25.10.19. Одлука о додели уговора

08.01.20. Обавештење о закљученом уговору