03.07.19. Јавна набавка бр. 87/2018 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме

03.07.19. Позив за подношење понуда

03.07.19. Конкурсна документација

17.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

24.07.19. Адендум бр.1

24.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.08.19. Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 1

30.08.19. Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 2

30.08.19. Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 3

18.09.19. Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 1

03.10.19. Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 2

03.10.19. Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 3