03.10.19. Јавна набавка бр. 66/2018 - Основна средства за заштиту од пожара

03.10.19. Позив за подношење понуда

03.10.19. Конкурсна документација

25.10.19. Одлука о додели уговора

04.11.19. Обавештење о закљученом уговору