04.07.19. Јавна набавка бр. 43/2019 - Сервер ЈППС - бројачи (хардвер и софтвер)

04.07.19. Позив за подношење понуда

04.07.19. Конкурсна документација

30.08.19. Одлука о додели уговора

03.10.19. Обавештење о закљученом уговору