05.01.18. Јавна набавка бр. 111/2017 - Блиндирана возила за превоз новца

05.01.18. Позив за подношење понуда

05.01.18. Конкурсна документација

27.02.18. Одлука о додели уговора

20.03.18. Обавештење о закљученом уговору