05.07.19. Јавна набавка бр. 51/2019 - Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради «Беомедицина»

05.07.19. Позив за подношење понуда

05.07.19. Конкурсна документација

01.08.19. Одлука о додели уговора

30.08.19. Обавештење о закљученом уговору