06.02.18. Јавна набавка бр. 58/2017 - Потрошни материјал и делови опреме ITS-a

06.02.18. Позив за подношење понуда

06.02.18. Конкурсна документација

09.02.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

09.02.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

14.02.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

14.02.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

14.02.18. Адендум бр.1

21.02.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

22.02.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

13.03.18. Одлука о додели уговора

08.05.18. Обавештење о закљученом уговору