06.03.19. Јавна набавке бр. 156/2018 - Додатна опрема за снимање путева

06.03.19. Позив за подношење понуда

06.03.19. Конкурсна документација

30.05.19. Одлука о додели уговора

28.08.19. Обавештење о закљученом уговору

28.04.20. Одлука о измени уговора