06.06.18. Јавна набавка бр. 36/2018 - Замена опреме система за наплату путарине (ОЦР камера, антена прве генерације и читача магнетних картица на деоницама Београд - Шид и Београд - Ниш, старог типа дистрибутера на деоници Београд - Шид) и доградња


Штампа