06.11.18. Јавна набавка бр. 123/2017 - Светлећи панои - ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова - Суботица

06.11.18. Позив за подношење понуда

06.11.18. Конкурсна документација

08.11.18. Адендум бр.1

28.11.18. Одлука о додели уговора

15.01.19. Обавештење о закљученом уговору