08.04.19. Јавна набавка бр. 145/2018 - Опрема за управљање саобраћајем

08.04.19. Позив за подношење понуда

08.04.19. Конкурсна документација

16.05.19. Одлука о додели уговора

25.06.19. Обавештење о закљученом уговору