08.10.19. Јавна набавка бр. 140/2018 - Набавка резервних делова и опреме за објекте у пробном раду

08.10.19. Позив за подношење понуда

08.10.19. Конкурсна документација

13.12.19. Одлука о додели уговора

29.01.20. Обавештење о закљученом уговору