09.02.18. Јавна набавка бр. 175/2017 - Проширење и унапређење енергетске мреже ITS-а - фаза I

09.02.18. Позив за подношење понуда

09.02.18. Конкурсна документација

26.03.18. Одлука о додели уговора

08.05.18. Обавештење о закљученом уговору