10.08.20. Јавна набавка бр. 20/2020 - Набавка полица за смештај документације у пословно - магацинском простору у Железнику

10.08.20. Позив за подношење понуда

10.08.20. Конкурсна документација

13.08.20. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

13.08.20. Адендум бр.1

13.08.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

16.10.20. Одлука о додели уговора

06.11.20. Обавештење о закљученом уговору