11.02.19. Јавна набавка бр. 133/2018 - Касе за новац и сигурносни ормани за новоизграђене наплатне станице

11.02.19. Позив за подношење понуда

11.02.19. Конкурсна документација

13.02.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.03.19. Одлука о додели уговора

08.04.19. Обавештење о закљученом уговору