11.07.19. Јавна набавка бр. 110/2018 - Пројекат топологије комуникационе мреже

12.07.19. Позив за подношење понуда

12.07.19. Конкурсна документација

02.08.19. Одлука о додели уговора

03.10.19. Обавештење о закљученом уговору