11.09.19. Јавна набавка бр. 79/2019 - Набавка резервног напајања за пословни објекат "ГАЗЕЛА"

11.09.19. Позив за подношење понуда

11.09.19. Конкурсна документација

03.10.19. Адендум бр.1

03.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

10.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.10.19. Одлука о додели уговора - Партија 1

30.10.19. Одлука о додели уговора - Партија 2

04.12.19. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

08.01.20. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1