11.10.16. Јавна набавка бр. 76/2016 - Интеграција постојећих ПМИС у отворену базу путно метеоролошких података

11.10.16. Позив за подношење понуда

11.10.16. Конкурсна документација

17.11.16. Одлука о додели уговора

14.12.16. Обавештење о закљученом уговору