12.03.20. Јавне набавке бр. 6/2020 - Пројектовање, испорука, уградња и пуштање у рад брзих пуњача за пуњење електро аутомобила на аутопутевима Републике Србије

12.03.20. Позив за подношење понуда

12.03.20. Конкурсна документација

26.03.20. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

26.03.20. Адендум бр.1

03.04.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

03.04.20. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

03.04.20. Адендум бр. 2

24.04.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

12.05.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

19.05.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

28.05.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

01.06.20. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

01.06.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

03.06.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

04.06.20. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

04.06.20. Адендум бр. 3

10.06.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

11.06.20. Адендум бр. 4

11.06.20. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Штампа