12.12.18. Јавна набавка бр. 122/2018 - Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом)

12.12.18. Позив за подношење понуда

12.12.18. Конкурсна документација

27.12.18. Одлука о додели уговора

24.01.19. Обавештење о закљученом уговору