14.12.16. Јавна набавка бр. 119/2016 - ХТЗ опрема

14.12.16. Позив за подношење понуда

14.12.16. Конкурсна документација

04.01.17. Одлука о додели уговора

24.01.17. Обавештење о закљученом уговору