14.12.18. Јавна набавка бр. 128/2018 - Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему - штампаче

14.12.18. Позив за подношење понуда

14.12.18. Конкурсна документација

09.01.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

18.01.19. Одлука о додели уговора

29.01.19. Обавештење о закљученом уговору