14.12.18. Јавна набавка бр. 161/2017 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме

14.12.18. Позив за подношење понуда

14.12.18. Конкурсна документација

11.01.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

24.01.19. Одлука о додели уговора - Партија 1

24.01.19. Одлука о додели уговора - Партија 2

22.02.19. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

22.02.19. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2