15.03.18. Јавна набавка бр. 73/2017 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама

15.03.18. Позив за подношење понуда

15.03.18. Конкурсна документација

16.03.18. Адендум бр.1

16.03.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

19.03.18. Адендум бр.2

19.03.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

05.04.18. Питања и одговори у вези конкурсне документације

13.04.18. Питања и одговори у вези конкурсне документације

14.05.18. Одлука о додели уговора

13.06.18. Обавештење о закљученом уговору