15.09.17. Јавна набавка бр. 57/2017 - Материјал и опрема за реализацију пројекта побољшања јавног осветљења на аутопуту од чвора „Добановци“ до „ТП Ласта“ (пролаз кроз Београд)

15.09.17. Позив за подношење понуда

15.09.17. Конкурсна документација

06.10.17. Адендум бр.1

06.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

09.10.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09.10.17. Адендум бр.1

12.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

13.10.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

27.10.17. Одлука о додели уговора

09.11.17. Обавештење о закљученом уговору