16.11.18. Јавна набавка бр. 127/2018 - Новогодишњи пакетићи за децу радника

16.11.18. Позив за подношење понуда

16.11.18. Конкурсна документација

28.11.18. Одлука о додели уговора

03.12.18. Обавештење о закљученом уговору