17.05.17. Јавна набавка бр. 131/2016 - Елементи хардвера, ITS система, опреме и инсталација – по функционалним групама

17.05.16. Позив за подношење понуда

17.05.16. Конкурсна документација

29.05.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

29.05.17. Адендум бр.1

27.06.17. Одлука о додели уговора

10.07.17. Обавештење о закљученом уговору