17.05.19. Јавна набавка бр. 146/2018 - Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења

17.05.19. Позив за подношење понуда

17.05.19. Конкурсна документација

30.05.19. Одлука о додели уговора

25.06.19. Обавештење о закљученом уговору