17.05.19. Јавна набавка бр. 150/2018 - Аларм «паник» тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора

17.05.19. Позив за достављање понуда

17.05.19. Конкурсна документација

03.06.19. Одлука о додели уговора

25.06.19. Обавештење о закљученом уговору