17.09.19. Јавна набавка бр. 85/2019 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа

17.09.19. Позив за подношење понуда

17.09.19. Конкурсна документација

20.09.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

24.09.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

08.10.19. Одлука о додели уговора

04.11.19. Обавештење о закљученом уговору