17.09.19. Јавна набавка бр. 86/2019 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије

17.09.19. Позив за подношење понуда

17.09.19. Конкурсна документација

08.10.19. Одлука о додели уговора

30.10.19. Обавештење о закљученом уговору