17.10.17. Јавна набавка бр. 134/2017 - Oпрeмa и aпликaциje PMI систeмa - фaзa II

17.10.17. Позив за подношење понуда

17.10.17. Конкурсна документација

05.12.17. Одлука о додели уговора

10.01.18. Обавештење о закљученом уговору