19.04.17. Јавна набавка бр. 160/2016 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица

19.04.17. Позив за подношење понуда

19.04.17. Конкурсна документација

24.04.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

10.05.17. Одлука о додели уговора

02.06.17. Обавештење о закљученом уговору