19.06.20. Јавна набавка бр. 100/2019 - Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему - штампаче

19.06.19. Позив за подношење понуда

19.06.19. Конкурсна документација

22.07.19. Одлука о додели уговора

31.07.20. Обавештење о закљученом уговору