19.09.19. Јавна набавка бр. 45/2019 - Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне картице

19.09.19. Позив за подношење понуда

19.09.19. Конкурсна документација

08.10.19. Обавештење о обустави поступка

08.10.19. Одлука о обустави поступка