20.02.19. Јавна набавка бр. 118/2018 - Унапређење система за видео надзор за потребе ITS-a

20.02.19. Позив за подношење понуда

20.02.19. Конкурсна документација

01.03.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

01.03.19. Адендум бр.1

01.03.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

02.10.19. Одлука о додели уговора

30.10.19. Обавештење о закљученом уговору