20.06.19. Јавна набавка бр. 142/2018 - Обезбеђење резервног напајања за потребе ITS-a

20.06.19. Позив за подношење понуда

20.06.19. Конкурсна документација

24.06.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

27.06.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

01.08.19. Одлука о додели уговора

03.10.19. Обавештење о закљученом уговору