21.05.19. Јавна набавка бр. 137/2018 - Набавка комуникационе опреме

20.05.19. Позив за подношење понуда

20.05.19. Конкурсна документација

11.06.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

02.08.19. Одлука о додели уговора

03.10.19. Обавештење о закљученом уговору