22.01.18. Јавна набавка бр. 4/2018 - Електрична енергија

22.01.18. Позив за подношење понуда

22.01.18. Конкурсна документација

09.02.18. Адендум бр.1

09.02.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

27.02.18. Одлука о додели уговора

18.04.18. Обавештење о закљученом уговору