22.03.17. Јавна набавка бр. 98/2016 - Реализација пројеката виртуелних петљи и термалних камера на тунелима на ДП А1, Обилазница око Београда, фаза 1

22.03.17. Позив за подношење понуда

22.03.17. Конкурсна документација

28.03.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

10.07.17. Одлука о додели уговора

22.09.17. Обавештење о закљученом уговору