22.08.17. Јавна набавка бр. 91/2017 - Нафтни деривати за службена возила

22.08.17. Позив за подношење понуда

22.08.17. Конкурсна документација

15.09.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

19.09.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

28.09.17. Одлука о додели уговора

29.09.17. Обавештење о закљученом уговору