22.10.19. Јавна набавка бр. 101/2019 - Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне картице

22.10.19. Позив за подношење понуда

22.10.19. Конкурсна документација

08.11.19. Одлука о додели уговора

13.12.19. Обавештење о закљученом уговору