22.11.16. Јавна набавка бр. 94/2016 - Интеграција спољашње комуникационе мреже фаза 2

22.11.16. Позив за подношење понуда

22.11.16. Конкурсна документација

25.11.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

28.11.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

08.12.16. Одлука о додели уговора

27.12.16. Обавештење о закљученом уговору