23.05.16. Јавна набавка бр. 19/2016 - Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом)

23.05.16. Позив за подношење понуда

23.05.16. Конкурсна документација

08.06.16. Одлука о додели уговора

30.06.16. Обавештење о закљученом уговору