23.10.17. Јавна набавка бр. 112/2017 - Комби возила за превоз запослених

23.10.17. Позив за подношење понуда

23.10.17. Конкурсна документација

21.11.17. Обавештење о продужењу рока

21.11.17. Адендум бр. 1

27.11.17. Обавештење о продужењу рока

27.11.17. Адендум бр. 2

15.12.17. Одлука о додели уговора

26.01.18. Обавештење о закљученом уговору