23.10.18. Јавна набавка бр. 63/2018 - Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда

23.10.18. Позив за подношење понуда

23.10.18. Конкурсна документација

13.11.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

19.11.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

19.11.18. Адендум бр.1

19.11.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

23.11.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

23.11.18. Адендум бр.2

23.11.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

23.11.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

23.11.18. Адендум бр.3

23.11.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.12.18. Одлука о додели уговора

24.01.19. Обавештење о закљученом уговору